KUTAK
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov

2 posters

Ići dole

O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov Empty O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov

Počalji od pudza 14/6/2012, 14:51

Iz Diplomskog rada Ivane Konculov, tema: Uticaj porodičnih specifičnosti na vaspitanje dece, radjen na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača " Mihajlo Palov" Vršac, 2009. nadjen na sajtu
http://www.scribd.com/doc/57995557/28/Usvajanje-deteta#page=94
pudza
pudza

Broj poruka : 158
Datum upisa : 26.01.2011

Nazad na vrh Ići dole

O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov Empty Re: O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov

Počalji od pudza 14/6/2012, 14:52

Sam tekst sam malo previzuelizovala da bi bio laksi za citanje na forumu.
pudza
pudza

Broj poruka : 158
Datum upisa : 26.01.2011

Nazad na vrh Ići dole

O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov Empty Re: O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov

Počalji od pudza 14/6/2012, 14:53

Uvod
Institucija usvajanja deteta poznata je od davnina u mnogim zemljama.Usvojenje ima za cilj da se maloletna lica, koja nisu pod roditeljskim staranjem ili o kojima roditelji nisu mogli da se staraju, na ovaj način zbrinu i da im se pruži zaštita i podrška. U tom smislu, ustanova usvojenja predstavlja jedan oblik socijalne zaštite maloletnih lica. U novije vreme, u visoko razvijenim zemljama, zbog smanjenog nataliteta, sve je veći broj porodica (bračnih parova) koji žele da usvoje dete .Potražnja je tolika da je nemoguće udovoljiti svim zahtevima pa je to postao posao u međunarodnim okvirima. Bogati supružnici iz razvijenijih zemalja usvajaju decu iz manje razvijenih zemalja u kojima je natalitet veći. Bračni par, najčešče bez dece, ili neki pojedinac, usvaja dete koje su napustili roditelji ili ne mogu da ga izdržavaju,kome su umrli ili izginuli roditelji.
Postupak oko usvajanja deteta obavlja određena društvena služba koja se starao detetu od trenutka kada je ono lišeno roditeljske brige sve dok mu se ne nađe zamena za izgubljene roditelje.
Ovaj postupak je zakonski regulisan. Neophodno je da usvojitelji zadovoljavaju propisane zahteve koji su svojevrsna garancija da će detetu biti obezbeđeni osnovni uslovi za razvoj: da su psihofizički zdravi, da imaju odgovarajući stambeni prostor, da imaju materijalnih mogućnosti da izdržavaju usvojenče, da su starosne dobi koja omogućava odgovorni odnos prema preuzetoj obavezi, da imaju želju da podižu i vaspitavavaju dete i da su unapred svesni brojnih i nepredvidljivih teškoća. Mišljenje da zainteresovani zaista ispunjavaju uslove za usvojenje izdaju nadležne socijalne ustanove.
Motiv usvojitelja je najčešće želja supružnika da imaju dete, pa pošto, iz nekih razloga (nemogućnosti rađanja, na primer) nemaju svoje, oni usvajaju napušteno dete.Usvojitelji se, po odluci o usvajanju, javljaju odgovarajućoj ustanovi za napuštenu decu i trude se da odaberu dete koje će im najviše odgovarati. U ustanovi im pomažuda posmatraju decu u igri, omogućuju im da se sami poigraju sa detetom, da sa njim prošetaju, da mu daju neki poklončić, da ga za vreme vikenda odvedu kući. To je period upoznavanja koji prethodi konačnom izboru i omogućuje da odgovarajuće dete dođe u odgovarajuću porodicu.
pudza
pudza

Broj poruka : 158
Datum upisa : 26.01.2011

Nazad na vrh Ići dole

O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov Empty Re: O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov

Počalji od pudza 14/6/2012, 14:54

Najbolje vreme za usvojenje
Postavlja se pitanje kada je najbolje vreme za usvojenje deteta.
Mnogi će bračni parovi izraziti želju da to bude nešto kasnije, kad dete malo poodraste, iz dva razloga: prvo, da bi bili sigurni da je dete koje biraju i u fizičkom imentalnom pogledu, prihvatljivo po temperamentu, nekim drugim osobinama ličnosti,čak i po nekim fizičkim osobinama. Drugo, sasvim mala bebe nosi više problema okonege, više napora, više je bojazni da se nova majka neće snaći u ulozi majke novog deteta.
Preporuke stručnjaka su sasvim suprotne. Što ranije, to bolje. „Ranousvajanje”, tj. usvajanje deteta u što ranijem uzrastu, povoljnije je od usvajanjao draslog deteta zato što se ranim usvajanjem izbegavaju štetni efekti i lišenosti deteta majčine nege i ljubavi koju će ono osetiti u uslovima domskog smeštaja. Takođe je opšte prihvaćeno da je optimalno vreme za uspostavljanje dobrih emotivnih vezaizmeđu deteta i usvojitelja ono isto kao i kod prirodnog para roditelj – dete, a to je veoma rani uzrast, kraj prve i početak druge godine života deteta.
Neka od najnovijih ispitivanja pokazuju, ipak, da ni tzv. „kasno” usvojenjenije suviše opterećeno problemima. Interpretacije autora su sledeće: deca koja su duže vremena provela u domovima morala su da se trude da privuku pažnju i simpatijeodraslih, onih mnogobrojnih koji su se brinuli o njima. To isto oni sad čine i sa usvojiteljima. Navikli na to da moraju da se potrude da bi zadobili simpatije odraslih,željni uspostavljanja dobrih odnosa i vezanosti za jednu osobu, ova kasno usvojenadeca pokazala su sasvim zadovoljavajući kontakt sa usvojiteljima.
Usvojeno dete se razvija kao i svako drugo ako ima za to potrebne uslove. Što je mlađe u doba usvojenja, to se brže navikava na novu sredinu i ljude u njoj koji zadovoljavaju njegove osnovne potrebe, koji mu, na prvom mestu izražavaju ljubav.
pudza
pudza

Broj poruka : 158
Datum upisa : 26.01.2011

Nazad na vrh Ići dole

O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov Empty Re: O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov

Počalji od pudza 14/6/2012, 14:56

Usvojitelji kao roditelji
Usvojitelji su po pravilu dobri i uspešni kao roditelji. Ovome prvenstveno doprinosi činjenica da su oni bili izloženi dugotrajnoj želji za detetom i usvojenjem suispunili dugo željeni cilj. Pored toga, oni su obično selekcionirani po nizu kriterijuma pre usvajanja da bi dobili dozvolu za usvojenje, što je dobar start za normalnoispunjavanje roditeljske uloge. Oni takođe mogu da biraju pol deteta, što prirodnim roditeljima nije dato kao mogućnost, pa su razočarenja, bar u vezi sa ovim pitanjem,izbegnuta. Pošto se odluka o usvojenju donosi posle dugog razmišljanja i jednoglasno,tj. oba bračna druga moraju da izraze spremnost da usvoje dete, to obično garantuje detetu dobrodošlicu od oba roditelja. Oni su, dakle, oboje zainteresovani za razvoj deteta i njegovo napredovanje. Kao ilustracija ovih konstatacija navodi se zapažanje jednog istraživača da su u jednoj studiji o usvojenoj deci u svim slučajevima oba roditelja usvojitelja insistirala da budu prisutna i da učestvuju u intervjuu o detetu, što nije uobičajeno kod „običnih porodica”. Karakteristično je za usvojitelje da obično postavljaju veoma visoke ciljeve svojim usvojenicima (Seglow i sar., 1972; Lambert,Streather, 1980). Postoji uvreženo mišljenje da je prirodni roditelj uvek i u svakom slučaju i najbolji roditelj za dete. To se pokazalo netačnim. U ispitivanju Tizardove (Tizard,1947) upoređena su deca koja su jednom bila ostavljena od svojih roditelja i smeštena u odgovarajuće institucije pa posle izvesnog vremena ponovo prihvaćena od svojih roditelja, sa decom koja su iz istih institucija usvojena od usvojitelja – znači ne svojih bioloških roditelja. Pokazalo se da su razvojni problemi dece iz prve grupe bili i češće prisutni i intenzivniji. Kako je to moguće? Objašnjenje istraživača je sledeće: usvojitelji zaista žele dete koje izaberu, oni sami birani su i daje im se dozvola zausvojenje samo ako ispunjavaju strogo određene kriterijume koji će, smatra se, pogodovati ispunjavanju njihove roditeljske uloge. Tako nešto ne postoji da bi se postalo biološkim roditeljem. Usvojitelji su spremni i provode više vremena sausvojenom decom nego mnogi prirodni roditelji, posebno oni koji žive sa mnogoživotnih teškoća. Deca koja su jednom data u domski smeštaj pa ponovo uzeta od strane svojih roditelja, većinom su bila neželjena deca od samog rođenja. Ona se sada vraćaju svojim nezainteresovanim roditeljima, koji ih ponovo prihvataju, ne iz velikeljubavi prema njima nego obično zbog pritiska i osude okoline nastale time što susvoje dete napustili. Deca se vraćaju u svoju porodicu koja je njima u međuvremenu postala strana i nepoznata, jer su proveli određeno vreme u domu, ali u ovimslučajevima, kad roditelji uzimaju decu iz doma, nije obavezan uobičajeni „ritual” upoznavanja, privikavanja na novi dom, što se redovno preporučuje i praktikuje prenego što dete definitivno pređe u dom usvojitelja. Neuspesi su česti. Biološki roditelj nije automatski i bolji roditelj od usvojitelja.
Najvažnije je da usvojitelji i usvojenče uspostave takav međusobni odnoskakav uspostavljaju roditelji sa svojim detetom. Vaspitni proces treba da bude isti, jer tu ne bi trebalo da bude razlika.
pudza
pudza

Broj poruka : 158
Datum upisa : 26.01.2011

Nazad na vrh Ići dole

O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov Empty Re: O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov

Počalji od pudza 14/6/2012, 14:57

Strahovi, očekivanja usvojitelja i adaptacija
Novi roditelji (to bi trebalo da budu) moraju da savladaju barijere i sumnje u sebi. Oni sami sebi najčešće postavljaju pitanja: ko su roditelji usvojenog deteta; zašto su ga napustili (ako je dete napušteno); kakve nasledne osobine ono nosi u sebi? Njihova očekivanja su velika. Oni hoće da dete bude inteligentno, vredno, da bude bez mana. Idealnog deteta, međutim nema. Od toga treba unapred da pođu i da stvore takav porodični ambijent koji će omogućiti detetu da se opusti, da bude „u svome elementu“. Taj period adaptacije usvojitelja na usvojenče i obratno je veoma važan jer omogućuje zbližavanje, stvaranje roditeljsko -dečije topline i upoznavanje detetovih sklonosti. Prirodno je da će oni podsticati razvijanje pozitivnih, a suzbijati negativne sklonosti kao što rade svi roditelji.Odgovornost usvojitelja pred sobom i usvojenčetom je ogromna. Bila bi prava katastrofa za dete da ga usvojitelji vrate natrag u dečiju ustanovu jer im „neodgovara”. Ono bi ostalo doživotno traumatizovano.
pudza
pudza

Broj poruka : 158
Datum upisa : 26.01.2011

Nazad na vrh Ići dole

O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov Empty Re: O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov

Počalji od pudza 14/6/2012, 14:58

Kada reći detetu da je usvojeno
Staratelji usvojenog deteta se, uglavnom, ponašaju i pred vaspitačima predškolske ustanove kao da su detetovi roditelji. Što su više uspeli da uspostave bolje međusobne odnose u novoj porodici deteta, više se javlja bojazan od ponašanja detetakada sazna da mu to nisu pravi roditelji. Nema razloga da to kriju i od vaspitača, u njemu mogu imati samo saradnika da bi brže i lakše prebrodili teškoće u vaspitanju deteta čije uzroke traže u usvojenju, čime se nepotrebno preopterećuju.
Dilemu da li detetu treba saopštiti da je ono usvojeno, da mu usvojitelji nisu pravi mama i tata treba rešiti kad dete doraste za predškolsku ustanovu. Bolje je da mu usvojitelji kažu istinu, jer će je ono kad - tad saznati od komšiluka, usvojiteljove rodbine ili drugih koji hoće da mu se predstave kao prijatelji. Ako su pre toga uspostavljeni čvrsti emocionalni odnosi dete će tu istinu prihvatiti bez većih psihičkih teškoća.
Stručnjaci se zalažu za što ranije saopštavanje detetu da mu oni nisu biološkiroditelji (u slučaju „kasnih usvojenja”, tj. usvojenja odrasle dece, ovaj problem se ne javlja). Zavaravanje deteta ne vodi ničemu. Jednog dana će ono ionako saznati istinu,a to će biti propraćeno još jednim saznanjem – saznanjem da su ga ti ljudi varali godinama, držeći ga u uverenju da su mu baš oni roditelji. Ipak, većina roditeljausvojitelja izjavljuje da se vrlo teško odlučuju da „kažu sve” iz straha da će potom bitimanje voljeni, da će takva informacija poremetiti emocionalnu ravnotežu deteta, pa iugroziti dinamiku unutar porodice.
Istina je da je za sasvim malu decu predškolskog doba dosta teško da prihvate i u potpunosti shvate informacije o postojanju nekih drugih roditelja, da shvate suštinuusvojenja, činjenicu da su ga ti drugi roditelji napustili. S druge strane, čekati adolescenciju i na sve probleme formiranja identiteta koji se dešavaju u to doba dodati još i saznanje o složenosti njegovog porekla, odsustvo njegovih bioloških roditelja,itd. Sigurno da nosi više rizika nego ikada pre ili posle toga (Lambert, Streather,1980; Raynor, 1980; Tizard, 1977). Pojednostavljena informacija u ranom uzrastuipak će olakšati potpuno objašnjenje kada za to sazru uslovi. Učestalost razgovora o ovoj temi manje je važna od spontanosti i spremnosti usvojitelja da o temi razgovaraju. Ako dete oseti njihovu nelagodnost, ustručavaće se da postavlja pitanja i pokreće diskusiju sledeći put (Raynor, 1980).
pudza
pudza

Broj poruka : 158
Datum upisa : 26.01.2011

Nazad na vrh Ići dole

O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov Empty Re: O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov

Počalji od pudza 14/6/2012, 14:59

Biološki roditelji
Usvojitelje opterećuje ono prećutno, ali uvek prisutno strahovanje da će ih dete jednog dana, kad sazna za svoje poreklo, ili upozna svoje prave roditelje, možda ipak staviti na drugo mesto u korist tih bioloških roditelja. Jer, ma kako usvojitelji bil izaista pravi roditelji tom detetu u onom pravom smislu roditeljstva, uvek prisutni, delajući u interesu deteta, prihvatajući ga „ kao svoje najrođenije”, ono ipak ima svoje biološke roditelje. Da li će ih dete izneveriti? Interesantno je da nekih realnih i velikih opasnosti nema. Naime, usvojena deca, kada jednom odrastu, tragajući za svojim identitetom, obično žele da saznaju nešto više o sebi i svojim pravim roditeljima. To je češće slučaj sa onom decom koja nisu zadovoljna životom u porodici usvojitelja. Ali čak i ona koja upoznaju svoje biološke roditelje, retko uspostavljaju neki čvršći odnos sa njima, često se sve završi sa jednim viđenjem (Raynor, 1980).
Manje je potresno za dete ako ranije sazna da mu to nisu pravi roditelji, ali to ne treba često naglašavati, kao što ne treba ni pobijati. Za dete je najporaznije saznanje da je usvojeno zato što nije bilo željeno, ili da su mu roditelji bili tako lošiljudi da su morali biti lišeni prava staranja o svom detetu. Zato treba tražiti tumačenje koje će biti prihvatljivo za dete
pudza
pudza

Broj poruka : 158
Datum upisa : 26.01.2011

Nazad na vrh Ići dole

O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov Empty Re: O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov

Počalji od Simona 14/6/2012, 18:32

Iscitala sam... Nije lose sem ovog nazivanja pravim roditeljima, i mi smo ili smo samo mi pravi roditelji. Mada bolje nazivati bioloski i usvojeni roditelji.

Ja sam bas sad u toj dilemi oko saopstavanja kad i kako... iako usvojih "starije" dete, opet ne zna razliku bioloske i usvojene mame niti da nas ima dve uopste. S jedne strane hocu da krenem u tu pricu upravo da preteknem svekrvu i rodbinu da detetu nesto "dobronamerno" kazu. Sa druge strane je ovo pitanje koje se pominje i ovde koliko malo dete to moze da shvati. Nase dete je odskoro kod nas i vec je zbunjeno postojanjem nas i hranitelja, samo jos fali pominjanje i trece zene pored mene i hraniteljice... Uh kako to u teoriji lako izgleda a u praksi...

Inace ja nemam strah od bioloskih roditelja, po meni usvojenje ukljucuje njihovo postojanje i nase znanje a onda detetovo o njihovom postojanju i tome da ce jednog dana najverovatnije pozeleti da ih upozna. Ne plasim se nekog gubitka, pisala sam i u mom dnevniku da sam ja vec dete skoro iskritikovala jednom kad je reklo da voli samo mene. Ljubav nije neka ogranicena stvar pa da moze da nestane, ako je nas odnos izgradjen, dobar nema opasnosti od drugih ljudi i postojanje hraniteljice i bioloske majke mene svakako ne moze da ugrozi niti da mi stvara strahove.
Simona
Simona

Broj poruka : 8349
Godina : 55
Location : Beograd
Datum upisa : 14.11.2009

Nazad na vrh Ići dole

O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov Empty Re: O usvajanju deteta iz Diplomskog rada Ivane Konculov

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu