Spermogram i davanje uzorka

Strana 1 od 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Ići dole

Spermogram i davanje uzorka

Počalji od HappyGirl taj 17/12/2007, 18:22

SPERMOGRAM - davanje uzorka

Nikad se dijagnoza ne donosi na osnovu jednog uzorka jer su moguće velike oscilacije
u vrednostima kod iste osobe, budući da su kvalitativne i kvantitativne osobine semene tečnosti vrlo osetljive na različite pojave: promene temperature skrotuma (npr, zbog čestog boravka u vrućoj kupki ili sauni, zbog nošenja uskog donjeg rublja ili pantalona, zbog povišene telesne temperature usled neke upale i sl.), učestalo pušenje, pijenje alkohola, uzimanje marihuane, nekih lekova, te hormonskih preparata i dr.

Postupak uzimanja uzorka:

Uzorak se obično uzima u laboratoriji, putem masturbacije i ejakulacije u sterilnu posudicu. Ne smeju se upotrebljavati obični kondomi jer sadrže lubrikante koji imaju spermicidno delovanje.

Apstinencija od ejakulacije pre uzimanja uzorka mora biti od 2 do 5 dana, budući da se u uzorku nakon apstinencije kraće od 2 dana, može naći manji broj spermatozoida, a nakon apstinencije duže od 5 dana, opada njihova pokretljivost. Bitno je uzeti ceo ejakulat jer prvi mlaz sadrži najveću koncentraciju spermatozoida.

Uzorak se može doneti u laboratoriju od kuće, ali je nužno da to bude u okviru jednog sata od ejakulacije. Takođe, potrebno je paziti na održavanje telesne temperature uzorka, što je najlakše učiniti tako što se transportuje u unutrašnjem džepu kaputa ili u džepu košulje.

Makroskopska analiza – kvalitativne osobine spermatozoida

Izgled

Normalni uzorak semene tečnosti varira od bele do sivkasto-bele boje.
Promene u boji obično ukazuju na neki zdravstveni problem. Kad je koncentracija
spermatozoida izrazito niska, semena tečnost može biti prozirna, a ako je
smećkaste, svetlo crvene ili ružičaste boje, to je znak da su u ejakulatu
prisutni eritrociti (hematospermija).

Likvefakcija

Likvefakcija je pojava kod koje se plazma iz semena, koja se odmah zgrušava zbog prisutnosti faktora zgrušavanja, ponovo pretvara u tečnost zbog uticaja enzima u ejakulatu koji potiču iz prostate. Likvefakcija obično nastupa nakon 10-30 minuta izloženosti sobnoj temperaturi. Ako do likvefakcije ne dolazi ni nakon jednog sata, ili je ona produžena ili nepotpuna, smanjena je plodnost jer spermatozoidi ostaju u ugrušku i to može biti znak disfunkcije prostate.

Viskozitet

Viskozitet se odnosi na gustoću, odnosno lepljivost i procenjuje se na potpuno likvificiranom uzorku. Prema WHO (World Health Organization) standardima, kod normalnog uzorka opaža se viseća nit dužine oko 1,5 cm najduže 20 sekundi. Povećana gustoća i hiperviskozitet smanjuju plodnost smanjivanjem pokretljivosti spermatozoida. Može biti povezana s disfunkcijom prostate zbog neke prikrivene hronične upale.

Volumen

Laboratorije se razlikuju međusobno prema kriterijima za normalan volumen ejakulata. Prema WHO standardima ta vrednost može iznositi od 1,5 do 10 ml, dok je najčešće između 2-6 ml i vrlo je promenjiva karakteristika. Ejakulat se sastoji od spermatozoida, sekreta spolnih žljezda i sekreta epididimisa.

Kod vrlo malog volumena smanjena je plodnost jer nema dovoljno tečnosti koja bi donela spermatozoide do cerviksa. Vrlo mali volumen može ukazivati na neke poremećaje u stvaranju tečnosti u spolnim žljezdama ili njenoj sekreciji. Takođe može biti znak neke fizičke prepreke u reproduktivnom sastavu. Pojavljuje se i u slučajevima parcijalne ili retrogradne ejakulacije.

Veliki volumen se u nekim slučajevima može povezivati s varikokelom ili jednostavno
predugom seksualnom apstinencijom.

pH faktor

Ejakulat je blago alkalna tečnost, s granicama pH od 7,2 do 8,0. Semena tečnost tako štiti spermatozoide od kisele okoline materice. Nije se pokazalo da ima neke značajne učinke na plodnost muškarca.

Mikroskopska analiza – kvantitativne osobine i citologija:

Pokretljivost:

Pokretljivost se odnosi na procenat aktivno pokretnih spermatozoida u ejakulatu. Prema proceni pokretljivosti, spermatozoidi se svrstavaju u sledeće kategorije, odnosno njihova se kinetika stepenuje prema sledećoj šemi (laboratorije se međusobno razlikuju prema preciznosti stepenovanja):

-nepokretni
-slabih pokreta ili pokretni u mestu
- sporo pokretni
- brzo pokretni (progresivni)

Barem 100 spermatozoida klasificira se po ovom sistemu, i uglavnom se procedura
ponavlja s još jednom kapljicom semena, iz istog uzorka.

Ostale ćelije (osim spermatozoida):

Ejakulat obično sadrži i druge ćelije osim spermatozoida. To su ćelije iz uretre, ćelije iz kojih nastaju spermatozoidi, te bela krvna zrnca (leukociti) i razni mikroorganizmi.

Neki od mikroorganizama su povezani s neplodnošću, dok drugi imaju vrlo mali ili
nikakav uticaj na plodnost.

Normalano učešće leukocita (belih krvnih zrnaca) u ejakulatu je <1 x 10 na 6. /ml. Ako je prisutan veći broj leukocita, potrebno je raditi daljnje mikrobiološke analize jer je to obično znak neke infekcije u polnim žljezdama u kojima se semena tečnost proizvodi. O infekciji se ne zaključuje samo na osnovu povišenog udela leukocita u ejakulatu.

Jedan od opasnijih mikroorganizama koji mogu biti prisutni u ejakulatu je bakterija
klamidija (Chlamydia trachomatis) koja može uzrokovati začepljenje semenovoda,
poremećaj sazrevanja spermatozoida i povećanje broja antitela na spermatozoide.
Obzirom da se klamidija ne može otkriti spermogramom, nužno je uraditi mikrobiološke analize semena i kulturu bakterija.

Aglutinacija

Aglutinacija označava pojavu kod koje se spermatozoidi slepljuju jedan uz drugog, odnosno usmeravaju se jedan prema drugom dotičući se repovima ili glavama, ili mešano, umesto da se kreću pravocrtno, što im onemogućuje dolazado jajne ćelije. Prijanjanje spermatozoida za ostale ćelije koje nisu spermatozoidi ne smatra se aglutinacijom. Prisutnost ove pojave može ukazivatina postojanje antitela na spermatozoide (imunološki faktor), ali ona nije dovoljan pokazatelj na osnovu kojeg se može zaključiti o tome, već treba uraditi test na spermalna antitela (ASA test). Takođe može ukazivati na bakterijsku infekciju, npr. Escherichiom coli, zbog čega je potrebno uraditi bakteriološku analizu semena (test SPERMOKULTURE).

Koncentracija

Pod pretpostavkom da spermatozoidi imaju dobru pokretljivost i sposobnost penetracije jajašca, čak i tako niska koncentracija spermatozoida od 5 do 10 miliona u ml semene tečnosti može dovesti do trudnoće.

Ukupni broj spermatozoida u ejakulatu odraz je spermatogeneze i povezan je u velikoj meri s dužinom polne apstinencije.

Kod 20-30 % muškaraca s jako malim brojem spermatozoida (ispod 10 mil./ml) ili bez
spermatozoida u ejakulatu postoje genetski uzroci problema. Rešenje problemadanas je u invitro oplodnji, i to pomoću ICSI metode.

Morfološke osobine

Procena morfoloških osobina spermatozoida vrlo je značajna u proceni plodnosti
muškarca.
Spermatozoidi normalnog izgleda imaju ovalnu glavu i rep koji je 7-15 puta duži od glave, jednostruk i ravnog, a ne spiralnog oblika. Nemaju nikakve anomalije repa, glave ili sredine, niti citoplazmatske kapljice na repu veće od 1/3 normalne veličine glave.

Spermatozoidi se, s obzirom na oblik, mogu svrstati prema sledećoj klasifikaciji:

normalni
spermatozoidi s anomalijama glave (oblik ili veličina, uključujući i prisutnost dvostruke glave)
spermatozoidi s anomalijama vrata i sredine (nepostojanje vrata, iskrivljenost, pretanak srednji deo itd.)
spermatozoida s anomalijama repa (dužina, oblik, dvostruki, spiralni, slomljeni rep)
nezreli spermatozoidi

Nije poznat razlog zašto svaki muškarac proizvodi određeni broj defektnih
spermatozoida (do 40 %), ali je poznato da veliki uticaj na povećanje procenta
spermatozoida abnormalnog oblika imaju neke toksične materije kao npr. olovo,
zatim pušenje, preterano zagrevanje skrotuma.

Postoji strožija metoda za određivanje morfoloških karakteristika spermatozoida,
uvedena od lekara iz Tygesberg Hospital, Južna Afrika (posebno zaslužan dr Kruger). Koristi se istom klasifikacijom, ali strožijim kriterijumima za određivanje nekog spermatozoida kao normalnog. Prema tim kriterijumima, više od 14 % normalnih oblika već se smatra normalnim nalazom (5-14 % - dobra prognoza za oplodnju; 0-4% - loša prognoza).

Fizičke aberacije spermatozoida mogu se dogoditi za vreme proizvodnje spermatozoida ili tokom skladištenja u epididimisu.

Praktična korisnost procene morfoloških osobina spermatozoida kao preduslova plodnosti muškarca, zavisi u velikoj meri od klasifikacijskog sastava koji laboratorija koristi, te od tehnike obrade ejakulata.

Vitalnost

Ako je procenat pokretljivih spermatozoida izuzetno nizak, potrebno je uraditi procenu vitalnosti spermatozoida.

Metoda bojanja eozinom omogućuje razlikovanje živih od mrtvih spermatozoida, bez
obzira na njihovu pokretljivost. Eozin ulazi u mrtve ćelije, dok žive ostaju neobojene. Na takav način procenjuje se najmanje 100 spermatozoida. Na taj se način mogu razdvojiti nepokretni, ali ipak živi spermatozoidi, od mrtvih.
Smanjena pokretljivost s visokim procentom vitalnih spermatozoida može ukazivati na metaboličke abnormalnosti spermatozoida koje proizlaze iz poremećaja funkcije testisa ili nekih činilaca koji deluju na smanjenje pokretljivosti, a nalaze se u plazmi semena.

Odstupanja od normalnih vrednosti

Najčešće korišćeni parametar kod analize semena je broj spermatozoida, odnosno koncentracija spermatozoida u semenu. Muškarci s koncentracijom spermatozoida <5 mil/ml smatraju se neplodnima, dok koncentracija od <20 mil. spermatozoida u ml semena obično ukazuje na umanjenu plodnost, odnosno verovatno je potrebno je duže razdoblje kako bi se ostvarila trudnoća.

Međutim, Svetska zdravstvena organizacija (WHO) postavila je početkom ove godine nove referentne vrednosti spermograma. Najznačajnija promena odnosi se na povećanje donje granice koncentracije spermatozoida potrebnih za prirodno začeće sa 20 miliona/ml na 40 miliona/ml.

Naziv poremećaja:

Opis:

Asthenozoospermia - udeo pokretnih spermatozoida < 50%
Oligozoospermia - koncentracija spermatozoida < 20 mil/ml
Azoospermia - nepostojanje spermatozoida u ejakulatu
Teratozoospermia - < 15 % spermatozoida normalnog oblika
Necrozoospermia - nepostojanje živih spermatozoida u ejakulatu
Polyzoospermia - ekstremno visoka koncentracija spermatozoida
Hypospermia (parvisemia) - volumen spermatozoida <2 ml
Hyperspermia - volumen spermatozoida> 6 ml
Aspermia (asemia) - nepostojanje ejakulata
Pyospermia - prisutnost leukocita u ejakulatu (više od normalnog)
Hematospermia - prisutnost eritrocita u ejakulatu

U nekim laboratorijima primenjuje se i kompjuterska analiza ejakulata koja omogućuje
digitalnu sliku svakog spermatozoida posebno. Međutim, svaka pa i najmanja, promena u kompjuterskom programu može značajno promeniti rezultat, stoga se računari moraju neprestano proveravati.

U svakom slučaju, nalaz spermograma koji odstupa od normalnih vrednosti zahteva daljnje analize. Na prvom mestu među njima je pregled urologa koji utvrđuje eventualno postojanje varikokele, te upućuje na daljnje analize koje smatra potrebnim (hormonski profil, bakteriogram ejakulata (spermokultura), test na spermalna antitela (ASA) i mnoge druge). ”


Poslednji izmenio HappyGirl dana 18/10/2010, 08:50, izmenjeno ukupno 1 puta

_________________
Što je u ljudi nemoguće u Boga je moguće. Luka 18:27

PitaPata - Personal picturePitaPata Cat tickers
PitaPata - Personal picturePitaPata Cat tickers
"Kada bi svakoga koga sretnemo tretirali sa toliko ljubavi kao što to činimo sa nama omiljenom mačkom i oni bi verovatno počeli da predu."

HappyGirl

Broj poruka: 12418
Location: Uvek na oblacima :)
Datum upisa: 05.12.2007

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od Cupava taj 22/4/2009, 20:16

Zna li neko kakav spermiogram je potreban da bi mogla da se radi inseminacija? Suprug je juce dobio rezultate i gori su nego poslednji put.
-Ukupno pokretnih - 30%, od toga:
-Aktivna progresija ("A") - nista..nula... :-(
-Slaba progresija ("B") - 20%
-Bez progresije ("C") - 10%
-Nepokretnih ("D") - 70%


-Normalnih oblika - 20%
-Patoloskih - 80%

Ne dolazi do likvefakcije.. Defekt glave 80%

Sperma: Oligoasthenoteratozoospermia gr. I

Niko nam od lekara nije dao savet sta dalje da radimo, niko predlozio terapiju.. Ja sam danas izvadila konce posle izvrsene laparoskopije i nalazim se u totalnom mraku...

Cupava

Broj poruka: 1960
Godina: 42
Location: Novi Sad
Datum upisa: 14.03.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od zalosna_sova taj 23/4/2009, 10:48

Draga Cupava i mm je imao slabu pokretljivost pa je pio l arginin, vitamin c, vitamin e, cajeve. Popravio je sa 20% na 55 % pokretnih. Probajte ne moze da odmogne. Mm se brzo popravila pokretljivost vec za 3-4 meseca. ljubav

zalosna_sova

Broj poruka: 505
Godina: 40
Location: Novi Beograd - Blokovi
Datum upisa: 30.09.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od Cupava taj 23/4/2009, 20:53

Moj je pio ologogal Se + A, C i E-vitamine jedno mesec dana, al' nista nije vredelo, nalaz spermiograma mu je jos gori. Pokusacemo ovo sto si napisala, hvala ti puno. :-*

Cupava

Broj poruka: 1960
Godina: 42
Location: Novi Sad
Datum upisa: 14.03.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od nelab taj 2/7/2010, 12:45

Pozdrav svima.Ja sam radio dva spermograma i nije pronadjen niti jedan spermatozoid.Vrijednost testosterona je 7,87.Da li je to normalno?Takodje urolog mi je rekao da imam smanjene testise 30x15 mm pa me zanima da li su oni toliko smanjeni da ne mogu proizvoditi spermatozoide?

nelab

Broj poruka: 3
Datum upisa: 30.06.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od Dara taj 15/10/2010, 15:58

Pozdrav svima.Ja sm dobila nalaz od muza da su svi brisevi i hormoni uredni, ali spermogram pokazuje da poslije dva sata ni jedan spermatozoid nije ziv. Danas su nam rekli da je moguce da se radi o nekoj ph simularnoj plazmi.Da li je iko cuo za to i o cemu se tu radi.... hvala

Dara

Broj poruka: 2
Datum upisa: 14.10.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od dejan taj 20/10/2010, 17:01

treba mi pomoc:

nakon katastrofalnih rezultata spermograma,

broj spermatozoida 0
ukupan broj spematozoida 0
vitalnost 0%
leukociti 1-2
sediment nadjeno 1-2 spermatozoida u preparatu

zakljucak: OLIGOSPERMIA GRAVIS

.... sta ovo za mene znaci???

dejan

Broj poruka: 5
Datum upisa: 20.10.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od djole42 taj 20/10/2010, 19:31

Dejane dobrodoso!

Za pocetak ti je potreban dobar urolog koji ce te pregledati i preporuciti jos niz dodatnih analiza a na osnovu toga i adekvatno lecenje u cilju popravljanja spermograma jer sa ovakvim nalazom, prirodnim putem zaceti bebu je nemoguce.djole42

Broj poruka: 6391
Godina: 44
Location: Nis
Datum upisa: 15.01.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od Zoka83 taj 20/10/2010, 20:00

Dejane, mislim da bi bilo najbolje da se konsultujes sa dobrim endokrinologom, mislim da ce oni imati vise toga da kazu od urologa. Uputice te verovatno da radis neke dodatne analize kao sto su fsh, testosteron itd.
Slazem se sa Djoletom, nemoguce je za tebe da zacnes bebu prirodno i verovatno ce tako biti uvek. Ali tih 1-2 sto su nasli su sasvim dovoljni Very Happy A moguce je i, da nakon sto utvrde uzrok, i odrede adekvatnu terapiju da se taj broj dosta poveca.
Srecno!

Zoka83

Broj poruka: 2261
Godina: 32
Location: Novi Sad
Datum upisa: 29.10.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od dejan taj 21/10/2010, 13:14

Hvala na brzom odgovoru. Ovako stoje stvari: u braku smo vec 7 meseci, nismo izricito pokusavali da napravimo bebu, ali smo imali redovne odnose i nije imalo rezultata. Ispitujući uzrok zbog kog nakon 4,5,6 meseci redovnih odnosa i dalje nema zaceca naisao na podatak da nespusteni testisi i te kako uticu na musku neplodnost, sto je za mene bilo porazavajuce saznanje. S obzirom na to da sam u 7. ili 8. godini operisao nespusteni levi testis, dok je desni testis bio mobilan, koji se kasnije sam pozicionirao, shvatio sam da je to najverovatnije uzrok zbog koga nema bebe i sada znam da je to uzrok loseg spermograma. Da li neko od vas poznaje prirodu tog problema i naravno da li zna za neka resenja.
Znam da će mi doktori najbolje reći, ali trenutno nisam raspoložen za doktore.
Raduje me činjenica da su našli i ta dva spermića, što može biti znak da postoji neka funkcija testisa i da nisu disfunkcionalni, te se nadam da bar mogu da proizvedem dovoljno za VTO.
Shodno tome, pored prethodnog pitanja o problemu nespustenih testisa, imam i nekoliko pitanja u vezi lečenja i eventualne VTO:
- Da li je moguće popraviti moj spermogram, s obzirom na problem koji imam, njegov uzrok i njegove posledice,
- Da li je OLIGOSPERMIA GRAVIS teži ili lakši vid steriliteta od AZOSPERMIJE?
- Da li je moguće sa ovim brojem spermića uraditi VTO
- Koliko košta VTO, gde, i da li postoje varijante (cuo sam da postoje) VTO o trošku države.

Imam jos mnogo pitanja, ali za pocetak i ovo je dovoljno da bi mogao da pratim.

dejan

Broj poruka: 5
Datum upisa: 20.10.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od bak taj 21/10/2010, 13:39

Dejane, dobrododsli!

Na prvo pitanje ne znam odgovor, naci ce se neko ko zna.

Ovo je "laksa dijagnoza" od azospermije, posto je azo potpuni nedostatak spermica, a oligospermija je smanjen broj. Ja bih, na tvom mestu, proverila, tj uradila jos neki spermogram, jedan nije dovoljan za konacnu dijagnozu.

Da, moguce je uraditi VTO sa tim brojem spermica, teoretski je dovoljan i jedan ali je potrebno sto je moguce vise popraviti spermogram, da bi i uspeh bio sto izvesniji

Postoji VTO o trosku fonda, tzv besplatan, imas temu ovde na forumu
http://kutak.forumotion.com/korak-po-korak-f30/vantelesna-oplodnja-o-trosku-osiguranja-rzzo-t426.htm pa procitaj, imas i na sjtu rzzzo

Imas i nekoliko tema o poboljsanju spermograma

http://kutak.forumotion.com/muski-sterilitet-f8/
pa procitaj, ima korisnih saveta, biljnih preparata isl.

Ali bi trebao da posetis urologa, ipak oni malo vise znaju od nas. Pozdrav

bak

Broj poruka: 6425
Godina: 40
Location: Zemun
Datum upisa: 25.01.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od djole42 taj 21/10/2010, 18:05

Dejane Bak ti je vec odgovorila a ja cu se samo nadovezati...

Besplatnu VTO sa trenutnim spermogramom tesko cete dobiti,MM je na komisiji imao 600.000 komada i nismo prosli,pokusajte da popravite spermogram pre odlaska na komisiju.
Na temi o klinikama imas i cene a ja cu ti reci da gruba matematika se vrti oko 4000 eura.
Proceslja malo i ovde ,naci ces dosta podataka
http://kutak.forumotion.com/klinike-doktori-apoteke-lekovi-f41/


djole42

Broj poruka: 6391
Godina: 44
Location: Nis
Datum upisa: 15.01.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od Zoka83 taj 21/10/2010, 19:13

Dejane, savetovala sam ti posetu endokrinologa jer znam za slucaj momka sa isto 1-2 spermica kome je otkriven veoma nizak fsh hormon. Nakon terapije gonalom, sada ima oko milion Very Happy Terapiju mora da prima jednom nedeljno sve dok uopste zeli decu. On i supruga sada imaju devojcicu.
Kao sto je bak rekla, da, teoretski je moguce uraditi VTO sa 2 spermatozoida, ali je pitanje kakvog su kvaliteta. Takodje, nije u redu prema tvojoj supruzi - sta ako ona npr proizvede 10 jajnih celija? Ili 25 kao ja? I oplode joj dve, a ostalo da se baci? Ne znam sta ti znaci "nisam raspolozen za lekare", ali razmisli dobro, jer tvoje stanje nije stanje koje se leci cajevima i vitaminima.

Moram te jos nesto zamoliti... Kad je mm dobio rak testisa, dosta sam istrazivala po netu i svuda sam kao glavni uzrok te bolesti nailazila na "nespustene testise". Naravno, ne mora nista da znaci, ali bi bilo dobro da se samopregledas bar jednom u 6 meseci, preventive radi. I ako primetis cvrstu, bezbolnu izraslinu, da se odmah javis lekaru. Nije mi namera da te plasim, ali kao osoba ciji je muz prosao kroz to, jednostavno sam ti morala reci. Ponekad bez lekara ne mozemo... Niko od nas nije raspolozen za vidjanje sa njima, ali sta je tu je...

Zelim vam oboma puno srece Wink

Zoka83

Broj poruka: 2261
Godina: 32
Location: Novi Sad
Datum upisa: 29.10.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od dr mali pariz taj 22/10/2010, 16:34

Dejane,dobrodošao!
Al te Zokac oplete zbog rečenice-da ne želiš kod lekara lol!
Čuj,nismo ti mi ovde lekari,imamo ili nemamo iskustva,ili na osnovu tuđih savetujemo,ali niko bolje od lekara ti neće reći kako da se izboriš sa tim problemom.
Proveri hormone,iščitaj teme na Kutku,ima dosta toga,i u borbu! ff

dr mali pariz

Broj poruka: 22752
Godina: 38
Location: mali pariz
Datum upisa: 29.01.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Spermogram i davanje uzorka

Počalji od Zoka83 taj 22/10/2010, 17:39

mali pariz :: Zokac oplete zbog rečenice-da ne želiš kod lekara lol!

Izvinjavam se, ali morala sam Embarassed Imam posla sa jednim muskim "primerkom" kod kuce. Da ga nisam naterala, verovatno bi mu tumor sada visio do poda... On cesto zna da kaze da sam mu spasila zivot. A ja bih vise volela da je malo odgovorniji, pre svega prema samom sebi, pa da ga ne moram podsecati kada da ide na kontrolu...

Zoka83

Broj poruka: 2261
Godina: 32
Location: Novi Sad
Datum upisa: 29.10.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Strana 1 od 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu