KUTAK
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Miom

+5
Shizika
winni
lelas
Hitron-Luka
HappyGirl
9 posters

Ići dole

Miom Empty Miom

Počalji od HappyGirl 23/12/2007, 21:53

Miomi materice - učestalost, podela, patologija

Miomi su najucestaliji benigni tumori materice i svih genitalnih organa žene. Oni predstavljaju dobrocudne izraštaje glatkih mišica materice. U zavisnosti da li u sastavu tumora preovladuju glatke mišicne celije ili fibrozno vezivno tkivo oni se u strucnoj literaturi zovu još i lejomiomi ili fibromiomi (¨fibroidi¨).

Učestalost

Pojava mioma pre puberteta je izuzetno retka a posle klimakterijuma (menopauze) iznosi oko 3-4 %. Najcešce se javljaju u generativnom periodu žene pri cemu njihova ucestalost posle 35 -e godine života iznosi 15-30 %. U svakodnevnoj lekarskoj praksi kaže se da ce svaka peta žena tokom života imati miom na materici.

Etiologija

Iako su faktori i uzroci koji dovode do nastanka mioma ispitivani dugi niz godina, njihova etiologija još uvek je nepoznata. U osnovi svi tumori, pa i miomi, nastaju kada se poremete kontrolni mehanizmi koji regulišu rast i razvoj celije . Vecina tumora potice od prekurzorskih ili ¨stem¨celija. Genska mutacija unutar ovih celija predstavlja glavni razlog i prvi korak u nastanku tumora. Ovome ide u prilog i podatak da se miomi materice cešce javljaju kod žena unutar jedne te iste porodice što potvrduje ulogu naslednog genskog faktora.
Hormonska zavisnost i povezanost sa rastom mioma takode je dokazana. Klinicka ispitivanja potvrduju da se miomi javljaju u generativnom ili reproduktivnom periodu života žene kada je lucenje hormona najintenzivnije. Ovome ide u prilog cinjenica da miomi povecavaju svoj rast tokom trudnoce i postepeno se povlace posle menopauze. Stimulacija sa ženskim polnim hormonom (estrogenom) sistemski ili lokalno kao i potpomažuci efekat izmedu lucenja hormona rasta i humanog placentarnog laktogena uticu na porast mioma.

Anatomska Podela

Svi miomi su u pocetku lokalizovani u mišicu matericnog zida odnosno ¨intramuralno¨. Svojim daljim rastom oni se utiskuju prema matericnoj duplji (¨submukozni miomi¨) ili idu prema površini (¨subserozni miomi¨). Po svojoj lokalizaciji mogu biti :
- cervikalni, lokalizovani unutar tkiva grlica materice,
- submukozni u 5 % slucajeva, nalaze se neposredno ispod sluznice matericne duplje-endometrijuma. Ako imaju peteljku i spuštaju se kroz kanal grlica materice u vaginu zovu se peteljkasti submukozni miomi (radajuci miomi, ¨in statu nascendi¨),
- Subserozni miomi, lokalizovani ispod seroznog pokrivaca materice ili peritoneuma - menjaju njen izgled unutar trbušnje duplje,
- Parazitarni miomi nastali od peteljkastih subseroznih mioma koji parazitiraju na krvnim sudovima trbušne maramice ili drugih organa,
- Intraligamentarni miomi unutar prednjeg ili zadnjeg širokog ligamenta.

Patologija

Po svom izgledu miomi su ¨ cvornovati ¨ tumori koji variraju po broju i velicini. Oni mogu biti mikroskopskih dimenzija ili težiti i do 30 kilograma. Po svojoj konzistenciji oni su uobicajeno nalik na ¨tvrdu gumu¨ ali mogu biti sasvim meki ili cvrsti kao kamen. Iako nemaju pravu kapsulu oko sebe njihove ivice su odvojene od okolnog mišicnog tkiva sa nekom vrstom ¨pseudokapsule¨. Po pravilu ih krvlju snabdeva barem 1 veci krvni sud. Oko 2/3 svih mioma pretrpi izvesne degenerativne promene u vidu tzv. : hijaline , cisticne, miksomatozne, mukoidne ili masne degeneracije, kalcifikacije, krvavljenja, infekcije, nekroze ili raspadanja.
Kod mioma sa neuobicajenom histološkom strukturom mogu se povremeno na mikroskopskom preparatu sresti hipercelularnost, atipicna jedra i gigantske celije. miomi sa neregularnom formom rasta mogu zahvatiti i krvne sudove, širiti se izvan materice ili retko dati metastaze na druga mesta u organizmu. Benigni ili dobrocudni metastazirajuci miomi porekla materice su prava retkost. Diseminovana lejomiomatoza po trbušnoj opni (peritoneumu) je takode opisana u literaturi. Intravenska lejomiomatoza predstavlja rast dobrocudnoih glatkih mišica u krvne sudove izvan granica mioma.

Simptomi

Vecina mioma ne daje nikakve simptome i otkriva se slucajno tokom rutinskog ginekološkog pregleda. Procenjeno je da svega oko 20-50 % mioma daje odredene simptome ili znake bolesti koji mogu predstavljati i prve smetnje kod pacijenata .
Abnormalno krvavljenje iz materice je najcešci i najkonstntniji simptom koji pacijenta dovodi kod ginekologa. To može biti kolicinski obilno (hipermenoreja) ili produženo (menoragija) menstrualno krvavljenje odnosno neuredno medumenstrualno krvavljenje (metroragija).
Svojim rastom i pritiskom na okolne organe i nervne završetke u dnu male karlice miomi mogu izazvati osecaj bola, pritiska ili težine u dnu trbuha. Smatra se da su ovi simptomi prisutni kod trecine svih pacijenata. Akutna ili naglo nastala bol u donjem trbuhu nastaje kao posledica uvrtanja peteljke mioma ili degenerativnih promena unutar samog mioma.
Simptomi od strane urinarnog trakta ukljucuju ucestalo mokrenje ili pak nemogucnost izmokravanja, kao posledicu pritiska od strane mioma.
Može se javiti i otežana defekacija kao posledica kompresije velikih i fiksiranih mioma u karlici koji prave pritisak na završni deo debelog creva ili rektum.

Komplikacije i posledice prisustva mioma

Sterilitet nastaje kao rezultat poremecenih kontrakcija materice u toku i posle seksualnog odnosa . Kod mioma materice je poremecen transport spermatozoida, povecana dužine puta koji oni prelaze a moguce je postojanje neprohodnosti grlica materice i nemogucnost usadivanja oplodene jajne celije.
Komplikacije u trudnoci kod žena sa miomima materice su znatno cešce i podrazumevaju : vecu ucestalost spontanih abortusa i prevremenih porodaja, smetnje u funkciji posteljice, neregularne prezentacije ili pozicije ploda kao i krvavljenja posle porodaja .
Maligna alteracija mioma javlja se u ispod 0,5 % svih slucajeva.

Diferencijalna dijagnostika mioma

U najvecem broju slucajeva dijagnoza mioma postavlja se na osnovu klinickog nalaza uvecane, neravne materice. Ipak, treba imati na umu da i drugi solidni tumori u maloj karlici koji pripadaju okolnim organima ili retroperitonealnim tkivima mogu biti zamenjeni sa miomima i to :
- solidni tumori jajnika (benigni i maligni)
- maligni tumori debelog creva
- tumori retroperitoneuma (mišica, ovojnica živaca i dr.)
- nisko ili ¨ektopicno¨ postavljen bubreg u maloj karlici
- maligni tumori materice (sarkomi)
U izvesnim slucajevima poteškoce pri pregledu ili zamenu dijagnoze mogu naciniti i druga stanja kao : prepunjena mokracna bešika, normalne anatomske varijacije položaja materice , trudnoca koja može biti udružena sa miomom, funkcionalni ili zapaljenski cisticni tumori jajnika ili jajovoda.

Dijagnoza

Dijagnoza mioma materice postavlja se na osnovu detaljno uzete anamneze bolesti (podaci o toku oboljenja, simptomima i sl.), ginekološkog pregleda (pod spekulima i palpatorno, pipanje,m pozicije, oblika i velicine materice) i na osnovu ultrazvucnog pregleda.. Precizna dijagnoza mioma postavlja se na osnovu sonografskog pregleda sondama koje se plasiraju u vaginu putem kojih se precizno vidi oblik, velicina i lokalizacija mioma materice. U slucaju neurednog i obilnog-produženog krvavljenja kao i kada postojiu sumnja na postojanje zlocudnog procesa na sluznici materice vrši se frakcionirana eksplorativna kiretaža (¨abrazija¨) matericne duplje sa slanjem materijala na histološki pregled. Dopunska dijagnostika u odredenim slucajevima ukljucuje dijagnosticku primenu laparoskopije, histeroskopije ili ¨skenera - CT pregleda¨ organa male karlice.

Lečenje

Sve dok miomi ne daju izražene simptome i dok ne pokazuju ekspanzivan rast oni se ne moraju hirurški leciti. Uobicajeno se vrši ginekološka i ultrazvucna kontrola velicine materice i mioma 1-2 puta godišnje. U slucajevima kada miomi nisu veliki i uzrokuju samo blaže poremecaje i neregularno ciklicno krvavljenje može se pokušati sa regulacijom ritma krvavljenja uz primenu lekova koji u sebi sadrže gestagene 6-12 meseci. Od lekova u cilju zaustavljanja menstruacionog krvavljenja kod mioma primenjuje se sa manjim ili vecim uspehom danazol iz grupe antigoinadotropina. U novije vreme primena GnRH agonista u vidu svakodnevnih subkutanih injekcija, intranazalnog spreja ili u obliku implanta sa produženim dejstvom(Zoladex-implanti 3,5 mg) daje odredene povoljne rezultate. Primenjuju se samostalno ili u preoperativnoj pripremi u konzervativnoom tretmanu mioma (miomektomija). Najbolji rezultati se postižu kod žena u periodu perimenopauze. Glavni efekti ovih lekova su smanjenje debljine endometrijuma i redukcija krvavljenja kao i smanjenje velicine mioma. U toku terapije. Ako ova terapija ne urodi plodom preporucuje se operativno lecenje mioma.
Hirurško lecenje sprovodi se tek kada i ukoliko miomi pocnu naglo da rastu, prave pritisak na okolne organe ili uzrokuju obilno i neuredno krvavljenje iz materice koje pacijentkinju uvodi u anemiju i koje se ne može regulisati medikamentoznim putem. Na raspolaganju stoje 2 hirurška pristupa : miomektomija sa ocuvanjem materice u celini ili histerektomija - odstranjenje citave materice sa ili bez adneksa (jajnici i jajovodi). Ovi operativni zahvati izvode se abdominalnim putem, rezom u predelu donjeg dela trbuha (donji uzdužni rez ili poprecni rez po Fanenštilu). U slucajevima kada je prisutan i spad materice i kada miomi nisu izrazito veliki može se uraditi vaginalna histerektomija ili odstranjenje materice vaginalnim putem. U novije vreme radi se i laparoskopski asistirana vaginalna histerektomija koja u dobro odabranim i selektiranim slucajevima daje odlicne rezultate.
U razmatranju izbora i vrste hirurškog postupka znacajno uticu godine pacijentkinje i želja za radanjem. Kod žena koje nisu završile reproduktivnu funkciju težimo ocuvanju materice i kada je to mogucno preporucujemo samo miomektomiju. Kada je reproduktivna funkcija završena i ako su miomi veliki (ili zahvataju citavu matericu u celini) preporucujemo histerektomiju. Uobicajeno, jajnici se ne odstranjuju zajedno sa matericom ako su zdravi. Odstranjenje kjlinicki zdravih jajnika zajedno sa matericom vrši se samo u izvesnim slucajevima u periodu klimakterijuma kada bolesnica to izricito želi ili zbog rizika nastanka malignih tumora jajnika (rak jajnika u porodici). U takvim slucajevima postoperativno se (posle kontrolnog pregleda dojki, ultrazvucnog pregleda jetre i žucne kesice, masti u krvi i hepatograma) ordinira hormonska supstituciona terapija estrogenima.
U toku trudnoce i porodaja miome ne treba hirurški tretirati osim ako ne prave komplikacije (uvrtanje, nekroza, degeneracija, upala) i time ¨iznude intervenciju¨. Odstranjenje mioma u trudnoci, u toku carskog reza i u periodu babinja povezano je sa povecanim rizicima krvavljenja i ucestalijim intra i postoperativnim komplikacijama. miomi se u voim okolnostima mogu ukloniti u drugom aktu posle porodaja ili carskog reza odnosno po završetku perioda puerperijuma (babinja). Izuzetno, ako su na tankoj peteljci mogu se ukloniti i za vreme carskog reza . Histerektomija ili miomektomija neposredno posle porodaja vrši se kada miomi uzrokuju znacajne i po život opasne komplikacije (krvavljenje, spuštanje u grlic materice, febrilno stanje zbog degenerativnih promena unutar mioma i dr.).
Poslednjih godina u izvesnim centrima u Srbiji ( Beograd i Kragujevac) kod pojedinacnih i ¨submukozno¨lokalizovanih mioma (ispod sluznice matericne duplje) koji uzrokuju neuredno krvavljenje pokušava se sa instaliranjem koncentrovanog alkohola odnosno metotreksata (citostatik) u miom u cilju smanjenja velicine mioma i regulacije krvavljenja.
Autor: Prof. Dr Vule Višnjevac


Poslednji izmenio dana 23/12/2007, 22:04, izmenjeno ukupno 1 puta
HappyGirl
HappyGirl

Broj poruka : 13681
Location : Uvek na oblacima :)
Datum upisa : 05.12.2007

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od HappyGirl 23/12/2007, 22:01

MIOMI

Miomi su najčešći dobroćudni tumori materice, građeni uglavnom od glatkih mišića. Osnovne karakteristike ovoga stanja su: tumor, krvarenje, bol i pritisak na okolne organe i strukture. Dobroćudna narav ovog tumora isključuje mogućnost nastanka metastaza i širenja u druge organe, ali uzrokuje probleme zbog svog lokalizacije u materici (neplodnost, teškoće u porođaju, pobačaji) i pritiska na okolne organe.

Uzrok nastanka

Uzrok nastanka mioma nije poznat. Istraživanja pokazuju kako miom nastaje bujanjem promenjenih glatkih mišićnih ćelija. Češće se javlja kod žena unutar jedne te iste porodice što potvrđuje ulogu naslednog genskog faktora. Postoje činjenice koje govore da estrogena stimulacija igra bitnu ulogu u patogenezi mioma (javljaju se u generativnom periodu žene, uvećavaju se za vreme trudnoće, a ima ih i kod žena koje uzimaju oralne kontraceptive, pokazuju tendenciju smanjenja u postmenopauzi). Ove činjenice pokazuju da hormonski faktor igra odlučujuću ulogu, ali se ne može tvrditi da ih izaziva, već samo da utiče na njihov rast. Svaka treća žena iza 35. godine života ima miom.

Klinička slika

Miomi mogu imati simptome, ali nije pravilo. Simptome daje oko 35% mioma. Miomi bez simptoma otkrivaju se slučajno pri pregledu. Simptomatski miomi odlikuju se različitim intenzitetom, zavisno od veličine mioma, njegove lokalizacije u materici, promenama mioma i o tome da li je žena trudna ili ne.
Simptomi su sledeći: nepravilna i obilna krvarenja iz materice čija je posledica anemija koju je obično teško lečiti, bol, napetost u donjem delu trbuha koja nastaje zbog pritiska mioma na okolne organe i strukture; ukoliko je
tumor veliki, može uzrokovati venski zastoj i trombozu i poremećaj pražnjenja debelog creva, neplodnost (2-10% neplodnosti nastaje zbog mioma), spontani pobačaji - javljaju se dvaput češće u žena sa simptomima mioma.

Miomi i trudnoća-2-10% uzroka neplodnosti otpada na miome. Ukoliko je miom jedini uzrok neplodnosti, nakon njegova odstranjenja, 40% bolesnica zatrudni. Ukoliko miom postoji za vreme trudnoće, u drugom i trećem trimestru može dosta da poraste, i da izazove prevremeni porođaj ili spontani pobačaj. Moguće su i komplikacije nakon porođaja jer tada miom pojačano krvari i može dovesti ženu u životnu opasnost.

Komplikacije

Miomi deformišu matericu, pritiskaju jajnike i jajovode pa mogu doprineti nastanku neplodnosti. Maligna promena mioma je vrlo retka; javlja se u svega 0,1 - 0,5% slučajeva. Komplikacije koje miomi uzrokuju na drugim organima i organskim sistemima uključuju nastanak teške anemije zbog obilnih krvarenja. Manjak gvožđa koji tako nastaje često je vrlo otporan na lečenje. Veliki miom vrši pritisak na okolne strukture, što je neugodno i opasno kod pritiska na mokraćni sistem i debelo crevo kada nastaje poremećaj oticanja mokraće i stolice.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, ginekološkog pregleda koji se može dopuniti digitorektalnim pregledom (pregled zadnjeg dela debelog creva). Koristan je ultrazvučni pregled, histerosalpingografija (metoda kod koje se kontrast ubrizgava u matericu i jajovode i dobije se slika unutrašnjosti tih organa). histeroskopija (posmatranje unutrašnjosti materice optičkim instrumentom).

Lečenje

Miom nije isti kod svake žene, lečenje zavisi od niza faktora - starosti žene, broja porođaja, je li trenutno trudna ili priželjkuje trudnoću, od simptoma, lokalizacije tumora, opšteg zdravlja i postojanja komplikacija u samom miomu ili u drugim organskim sistemima. Mali miom, bez komplikacija i simptoma, može se lečiti hormonski (anGnRH - analozi gonadotropin oslobađajućeg hormona). Ovim lečenjem postiže se smanjenje mioma u oko polovine bolesnica, što je često dovoljan terapijski učinak. Koristi se ukoliko žena želi još dece, ukoliko iz bilo kojih razloga ne može pristupiti hirurškom zahvatu odstranjenja mioma ili materice i kao priprema za operativno lečenje
Veliki miom, koji uzrokuje simptome i razvija komplikacije preporučljivo je hirurški lečiti. Može se odstraniti samo miom (miomektomija) ili cela materica (histerektomija), što zavisi takođe od navedenih faktora i ženine želje za trudnoćom.
HappyGirl
HappyGirl

Broj poruka : 13681
Location : Uvek na oblacima :)
Datum upisa : 05.12.2007

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od HappyGirl 23/12/2007, 22:07

Miom

Miomi su dobrocudni tumori materice, gradeni od glatkih mišica. Osnovne karakteristike ovoga stanja su: tumor, krvarenje, boli i pritisak na okolne organe i strukture. Uzrokuje probleme zbog svog smeštaja u materici (neplodnost, teškoce u porodaju, pobacaje) i pritiska na okolne organe.

Miom nastaje bujanjem promijenjenih celija glatkih mišica. Uzrok nastajanja mioma nije poynat. Javlja se kod 20-25% žena. Smatra se da ženski polni hormon estrgen potstice njegov rast ali nije uzrok njegovog nastajanja.

35% mioma ne daje nikakve simptome i otkrivaju se kontrolnim pregledima. Simptomi koji se mogu javiti su:

- nepravilna i obilna krvarenja iz materice usled kojih se javlja anemija koju je obicno teško ljeciti
- bol
- napetost u donjem dielu trbuha koja nastaje zbog pritiska mioma na okolne organe i strukture; ukoliko je tumor velik, može uzrokovati venski zastoj i trombozu i poremecaj pražnjenja debelog creva
- neplodnost (2-10% neplodnosti nastaje zbog mioma)
- spontani pobacaj - javljaju se dva puta cešce kod žena sa miomom

Miomi su u 2-10% slucajeva uzrok neplodnosti, ali ukoliko je miom jedini uzrok neplodnosti, 40% bolesnica zatrudni posle njegovog odstranjenja.
Ukoliko miom postoji za vreme trudnoce, u drugom i trecem tromesecju može da znatno naraste, i potstakne spontani pobacaj. Moguce su i komplikacije nakon porodaja jer tada miom pojacano krvari i može dovesti ženu u životnu opasnost.

Dobrocudne promene koje se u miomu najcešce dogadaju su degenerativne prirode: odumiru celije mioma, odlažu se masti u njemu, javljaju ciste ili odlaganje kalcijuma. Mogu biti oteceni, ili krvariti. Infekcija mioma je cesta posle ovakvih promena. Miomi deformišu matericu, pritiskaju jajnike i jajovode što može da prouzrokuje neplodnost.
Komplikacije koje miomi stvaraju na drugim organima i u celom organizmu može biti nastanak teške anemije zbog obilnih krvarenja.

Zlocudna promena mioma je vrlo retka; javlja se u svega 0,1 - 0,5% slucajeva.


Mali miom, bez komplikacija i simptoma, može se leciti hormonski (anGnRH - analozi gonadotropin oslobadajuceg hormona). Ovim lecenjem postiže se smanjenje mioma kod oko polovine bolesnica, što je cesto dovoljan terapijski ucinak. Mada je dejstvo anGnRH nažalost samo privremeno.

Veliki miom, koji prouzrokuje simptome i stvara komplikacije preporucljivo je hirurški leciti. Može se odstraniti samo miom (miomektomija) ili cela materica (histerektomija), što zavisi od ženine želje da ima još dece.
HappyGirl
HappyGirl

Broj poruka : 13681
Location : Uvek na oblacima :)
Datum upisa : 05.12.2007

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od HappyGirl 30/8/2008, 17:53

radmilav ::
Imam pitanje, drugarici mojoj su na ultrazvuku videli kao neki miom, tacnije pise na zidu materice ima utisak supserznog mioma (valjda sam dobro napisala ime) velicine 16mm, da li ce taj miom mozda uticati ili smetati jer i ona treba da ide na VTO i sta da radi?

Draga moja, ja sam imala miom i operisala sam ga. Imala sam jedan spontani i miom ga je uzrokovao. Moj miom je na dan operacije bio oko 20 cm. Nenormalno brzo je rastao tako da su morali da ga odstrane i zbog zdravlja a i da bi mogla da kada ponovo ostanem trudna održim trudnoću. Opet sa druge strane čula sam za žene koje su uspele sa nekim čajevima, da se oslobode mioma ali su svi ti miomi bili do 3cm.Tvojoj drugarici je 1,7cm , možda da pokuša sa određenim čajevima. Takođe ima žena koje su ostale trudne sa miomom i održale trudnoću do kraja uz redovno praćenje. Ima i onih koje su ga izvadila i ostale trudne posle toga. Svaka žena je priča za sebe, nisu svi miomi isti i na istom mestu. Neka ode do lekara i vidi da li može da radi vto u takvom stanju. Lekari još uvek nisu sigurni kako miomi nastaju ali se zna da hormoni pogotovo estrogen utiče na njihov rast. I sama znaš da se u pripremi za VTO koristi dosta hormona a doktori će najbolje znati da li može da uđe u postupak ili ne. Nemoj da te mrzi da pročitaš ove tekstove iznad, daće ti mnogo korisnih informacija koje možeš reći drugarici.
U svakom slučaju želim joj što pre bebirone. yes yes yes I tebi naravno yes yes yes poljubci
Verovatno sam zaboravila da ti napišem nešto ali zato ako imaš još pitanja izvoli Very Happy
HappyGirl
HappyGirl

Broj poruka : 13681
Location : Uvek na oblacima :)
Datum upisa : 05.12.2007

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od Hitron-Luka 31/8/2008, 09:16

Druga kontrola kod ginekologa posle porodjaja izgledala je ovako...

Na UZ konstantovan intramulral miom,bio je to za mene strasan sok jer nesto puno o miomim tad nisam ni znala.
Doktor predlaze da pijem kontracepci pilule ,u tom momentu odbijam jer sam se tek bila porodila ,onda je moj suprug negde na netu nasao (mislim da je ovo nasao na rodi) specava rast mioma znaci miom ne nestaje..ali vise ni ne raste....


Po tri supene kasike:

Kantarion (Hipericum perforatum)
Hajducka trava (Achilea millefolium)
Preslica (Equisetum arvense)

u litar belog vina potopiti i ostaviti 10 dana ,zatim procediti i svako jutro piti na prazan stomak po jednu casicu (rakijsku)...

Kod mene je bilo efekta,mimo se smanjio i ne raste vise...

Ako jos treba nesto slobodno pitaj!!!
Hitron-Luka
Hitron-Luka

Broj poruka : 2221
Godina : 48
Location : Benelux
Datum upisa : 07.12.2007

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od lelas 23/4/2013, 14:59

da se upisem i ovde ,doktor kod koga idem na vto ,nece da radi vto dok se ne ukloni miom ciji je opis intramularni miom ka subseroznom,na prednjem zidu,ka fundusu i rogu desno.promera 49 x 40 mm.interesuje me podatak da li je neko odradio uklanjanje mioma pre vantelesne i koliko vremena treba da prodje od uklanjanja mioma do stimulacije
lelas
lelas

Broj poruka : 1644
Datum upisa : 18.11.2012

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od winni 23/4/2013, 18:54

caj od ruse je takodje dobar jes da je No ali pomaze
winni
winni

Broj poruka : 436
Datum upisa : 02.11.2011

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od Shizika 23/4/2013, 23:44

Lelo, ja sam histeroskopijom uklonila par manjih (zrno pshenice) submucosnih fibroida. Recheno nam je da nakon prve naredne menstruacije mozemo krenuti sa prirodnim pokushajima. Nakon 5-6 mjeseci smo dobili zeleno svjetlo za IVF sa stimulacijom, ali je kod nas bilo duzhe chekanje jer nisu nashli nikakve prepreke da prirodno zatrudnim. Sumnjam da se nakon laparaskopije cheka duze od 2-3 mjeseca. Moj najveci intramuralni miom je bio za nijansu manji od tog tvog a chini mi se da je bio na prednjem zidu materice, srecom nije pravio probleme u trudnoci ali je bio prepreka CRu.
Vjerujem da imash vishe iskustava na temama laparaskopija/histeroskopija, i savjete o ishrani na temi "Endometrioza" poshto se "debljaju" u slichnim uslovima.
ff
Shizika
Shizika

Broj poruka : 5408
Godina : 54
Datum upisa : 14.03.2010

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od tetreb 24/4/2013, 07:26

Histeroskopijom mi je utvrđen mali miom u nastanku submukozni na zadnjem zidu materice koji po doktorovom mišljenju nije prepreka začeću i ne treba ga dirati kaze da mi je nalaz uredan
tetreb
tetreb

Broj poruka : 671
Godina : 43
Location : Beograd
Datum upisa : 09.04.2012

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od lelas 24/4/2013, 11:51

Shizika ljubav za tebe i Zrno Njeznosti.Procitacu ove teme da vidim sta tamo pise ali ovo je korisna informacija da moze biti prepreka za Cr.Tetreb ako je miom mali samo da se prati,moj je pracen 10 godina i sad je vrlo neznatno porasto i tek sad novi doktor kod koga sam isla nece da krene sa vto dok se ne ukloni.ja neznam sta da radim.
lelas
lelas

Broj poruka : 1644
Datum upisa : 18.11.2012

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od missile 24/4/2013, 12:23

Imam 2 mioma već 5 godina. Sad su se smanjili, u proseku sa 21mm na 14,8mm veći. Na prednjem zidu materice. Ginekolozi kažu da ne smetaju trudnoći. Rolling Eyes
missile
missile

Broj poruka : 8014
Godina : 54
Location : Beograd
Datum upisa : 24.10.2011

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od labradorka 24/4/2013, 19:46

lela38 ::da se upisem i ovde ,doktor kod koga idem na vto ,nece da radi vto dok se ne ukloni miom ciji je opis intramularni miom ka subseroznom,na prednjem zidu,ka fundusu i rogu desno.promera 49 x 40 mm.interesuje me podatak da li je neko odradio uklanjanje mioma pre vantelesne i koliko vremena treba da prodje od uklanjanja mioma do stimulacije

Lela,ja imam intramuralni miom koji se drzi na oko 25 mm.U betaniji,prosle godine pred vto dr.Kopitovic mi je rekla da ga ne treba dirati i da oni u principu takve miome koji su duboko u zidu materice ne diraju sve do velicine 50 mm.
S obzirom da se takvi miomi operativno uklanjaju potrebno je da prodje 6 meseci do trudnoce.
labradorka
labradorka

Broj poruka : 354
Location : Novi Sad
Datum upisa : 30.10.2011

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od lelas 24/4/2013, 20:15

Missile odlicno da su se smanjili,ovaj moj je porasto,dacu sebi jos malo vremena da cujem jos neko misljenje.Labradorka tako sam i ja mislila da treba 6 meseci da prodje ali mi je doktorka rekla da ako u maju odradim operaciju u septembru da se javim i krecemo.verovatno bi mi dala jos koji mesec kontracepciju,pa tek onda akcija.
lelas
lelas

Broj poruka : 1644
Datum upisa : 18.11.2012

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od Ninche 25/4/2013, 18:07

Da i ja prijavim svoje iskustvo :)
25. aprila 2012 operisala miome, 4 komada ukupno, od 3 do 6 cm... otvorena operacija, ne laparoskopski... u oktobru dobila dozvolu za VTO, i popila mjesec dana konntracepcije, a 10. novembra pocelo bockanje... 23. novembra aspiracija, 26. novembra ET, i danas mi je prva godishnjica od operacije, a sutra punimo 24 nedelje trudnoce... eto :)
Ninche
Ninche

Broj poruka : 1085
Godina : 52
Datum upisa : 11.11.2012

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od lelas 25/4/2013, 18:42

Ninche,hvala sto si pisala o svom iskustvu!mazi stomak i uzivaj!
lelas
lelas

Broj poruka : 1644
Datum upisa : 18.11.2012

Nazad na vrh Ići dole

Miom Empty Re: Miom

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu