KUTAK
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza

4 posters

Ići dole

Mali - Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza Empty Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza

Počalji od nena beba 26/3/2010, 09:12

HEMATOLOGIJA
• sedimentacija eritrocita
• kompletna krvna slika (leukociti, diferencijalna krvna slika, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, trombociti, MPV).
Više o hematološkim pretragama:
SE - Brzina sedimentacije eritrocita je nespecifični pokazatelj upale, povišena je kod infekcija, artritisa, reumatske groznice, infarkta miokarda, malignih bolesti, također i za vreme trudnoće i nakon intenzivnog vežbanja
KKS - Kompletna krvna slika je najčešće traženi test koji daje važne informacije o zdravstvenom stanju pacijenta, radi se kao deo redovnog rutinskog pregleda kao skrinig za široki raspon bolesti, kod anemija, infekcija, malignih bolesti.
KKS uključuje broj leukocita, eritrocita i trombocita, eritrocitne konstante (MCV, MCH, MCHC, RDW), trombocitne konstante (MPV, PDW), diferencijalnu leukocitarnu formulu (podvrste leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti, limfociti), hemoglobin i hematokrit.
Eritrociti su ćelije koje sadrže hemoglobin i sudeluju u prenosu kiseonika i ugljen dioksida u organizmu.
Hemoglobin je proteinski kompleks koji prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća, koncentracija hemoglobina i/ili eritrocita je smanjena kod anemija
Hematokrit predstavlja zapreminu eritrocita u jedinici pune krvi
Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita, koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita.
MCV (mean cell volume) – prosečna zapremina eritrocita - daje informaciju o veličini eritrocita
MCH (mean cell hemoglobin) - prosečna količina hemoglobina u eritrocitu
MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita
RDW (red cell distribution width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita

Osnovna funkcija Leukocita je obrana organizma od infekcije, pri čemu svaka određena populacija leukocita ima posebne funkcije.
• Neutrofilni granulociti zajedno sa
• Monocitima čine osnovu fagocitnog obrambenog sistema u organizmu. Na ovaj način sudeluju u odbrani organizma od bakterijskih infekcija.
• Eozinofilni granulociti sudeluju u odbrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija.
• Limfociti proizvode antitela i sudeluju u odbrani od virusa.
• Bazofilni granulociti su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i također sudeluju u alergijskom odgovoru
• Trombociti su ćelije koje sudeluju u zgrušavanju krvi, manjak trombocita izaziva sklonost krvarenju, višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi
• MPV (mean platelet volume) - prosečna zapremina trombocita - daje informaciju o veličini trombocita
• PDW - (platelet distribution width) – širina raspodele trombocita - daje informaciju raspodeli trombocita po veličini

OSNOVNI BIOHEMIJSKI PARAMETRI
• glukoza
• bilirubin
• AST, ALT, GGT, ALP – enzimi jetre
• amilaza
• urea
• kreatinin
• mokraćna kiselina
• lipidogram (trigliceridi, holesterol, HDL, LDL)
• proteini
• albumin
• imunoglobulini (IgA, IgG, IgM, IgE)
• elektroliti (Na, K, Cl,P, Ca)
• gvožđe, UIBC, TIBC
• kreatin kinaza, laktat dehidrogenaza – srčano-mišićni enzimi

ALANIN AMINOTRANSFERAZA (ALT)
Jetreni enzim, povišenu koncentraciju enzima nalazimo kod velikog broja bolesti jetre (izrazito je povišena kod virusnih hepatitisa), kod bolesti pankreasa (hronični i akutni pankreatitis i karcinom) i kod masivnog infarkta.

ALBUMIN
Albumin je protein koji se sintetiše u jetri, osnovna mu je funkcija održavanje ravnoteže fluida u organizmu. Smanjene koncentracije albumina nalazimo u jakim proteinurijama (nefrotski sindrom), urođenim grešakama organizma (bisalbuminemija i analbuminemija), bolestima jetre, opekotinama i enteritisima.

ALKALNA FOSFATAZA (ALP)
Merenje ALP-a se koristi u dijagnostici hepatobilijarnih bolesti (izrazito povišen kod holestaze) i bolesti kostiju povezanih sa povećanom aktivnošću osteoblasta. Neka obolenja poput Hodžkinove bolesti, kongestije srca i ulcerativnog kolitisa će davati umereno povišene vrednosti ALP-a u serumu. ALP je fiziološki povišena kod dece i trudnica u trećem trimestru trudnoće.

AMILAZA
Amilaza je povišena u serumu obolelih od bolesti pankreasa (akutni pankreatitis, tumori) i kod bolesti pljuvačnih žlezda (mumps), a može biti povišena i kod bolesti bilijarnog trakta (holecistits, holangitis, holelitijaza), perforacije čira na želucu, intestinalnoj opstrukciji, ileusu, uremiji i u postoperativnim stanjima

ASPARTAT AMINOTRANSFERAZA (AST)
AST-e ima najviše u jetri, srčanom mišiću, manje u mozgu, bubrezima, gušterači, plućima i u nizu drugih organa.
Povišene vriednosti AST-a nalazimo kod infarkta miokarda, mišićne distrofije, kod bolesti jetre (izrazito visoke vrednosti kod virusnog hepatitisa i u akutnom toksičnom hepatitisu, povišena je kod opstruktivnog ikterusa, ciroze jetre, aktivnog hroničnog hepatitisa)

BILIRUBIN
Bilirubin je razgradni produkt hemoglobina. Povišenje koncentracije bilirubina ima za posledicu pojavu žute boje kože, beonjača ili sluznica. Razlikujemo 4 vrste žutica: hemolitička žutica (povećana razgradnja hemoglobina), opstruktivna žutica (zastoj u bilijarnom traktu), hepatocelularna žutica (poremećaj ekskretorne funkcije jetrenih ćelija) i funkcionalna žutica.

UREJA
Ureja je glavni metabolički produkt azotnih supstanci u organizmu i iz tela se izlučuje putem urina.
Povišene koncentracija ureje u serumu nalazimo kod bolesnika koji imaju smanjenu funkcionalnu sposobnost bubrega (glomerulonefritis, pijelonefritis, nefroskleroza), kod bolesnika kod kojih je povećana razgradnja proteina u organizmu (groznica, nekroza) i kod povreda. Kod dugotrajnog gladovanja i teških oštećenja jetre koncentracija ureje je snižena

KALCIJUM
Kalcijum se u organizmu nalazi najvećim delom u kostima, manjim delom u plazmi (1-2%), promena koncentracije kalcijuma u serumu promenjena je u bolestima kostiju (osteoporoza, tumori sa metastazama u kostima), alkoholizmu, nekim malignim bolestima, akutnom pankreatitisu.

HOLESTEROL
Koncentracija holesterola povišena je: u početnoj fazi hepatitisa, opstruktivnoj žutici, lipoidnoj nefrozi, dijabetes melitusu, hipotireozi i nizu naslednih bolesti (hiperholesterolemija tip IIa)
Hipoholesterolemija je mnogo ređa od hiperholesterolemije, nalazi se obično kod hiperfunkcije tiroideje, a niske koncentracije se mogu naći kod nekih bolesti kod kojih postoji teško oštećenje jetre (ciroza i teški hronični hepatitisi).

KREATININ
Kreatinin nastaje iz kreatina, krvlju dolazi do bubrega gde se delom izlučuje iz organizma. Koncentracija kreatinina u serumu zavisi prvenstveno od glomerularne filtracije pa je to dobar pokazatelj funkcije bubrega. Zato se kod smanjene funkcije bubrega nalazimo povišenu koncentraciju kreatinina u serumu

NATRIJUM
Smanjene koncentracije natrijuma u serumu nalazimo kod: gastrointestinalnih poremećaja (gastritis, tumor želuca, intestinalna opstrukcija), jake diureze, hipofunkcije nadbubrežne žlezde (nedostatak aldosterona), bubrežnih bolesti (hronični glomerulonefritis), jakog znojenja i infektivnih bolesti (pneumonija)
Povišene koncentracije natrijuma nalazimo kod: hiperfunkcije nadbubrežne žlezde, kod preteranog gubitka tečnosti (povraćanje, proliv)

KALIJUM
Smanjene koncentracije kalijuma u serumu nalazimo kod: gubitka usled prekomerne diureze, povraćanja, proliva ili pankreasne fistule, kod dilucije ekstracelularne tečnosti, hiperfunkcije nadbubrežne žlezde, nedovoljne ishrane i naglog prelaza kalijuma iz ekstracelularne tečnosti u ćeliju (dijabetička acidoza)
Povišene koncentracije kalijuma nalazimo kod: terapije kalijumom, hronične bubrežne insuficijencije, hiperfunkcije nadbubrežne žlezde

GAMA GLUTAMIL TRANSFERAZA (GGT)
Najviše -GT-a ima u bubregu, prostati, jetri, epitelu tankog creva i mozgu, nalazi se na mestima intenzivne apsorpcije aminokiselina.
Porast aktivnosti -GT-a smatra se najosetljivijim pokazateljem oštećenja jetre. Aktivnost je povišena kod ciroze jetre, u akutnom virusnom hepatitisu, agresivnom hroničnom hepatitisu, pankreatitisu, infarktu miokarda.

GLUKOZA
Koncentracija glukoze u krvi se održava u granicama normale delovanjem složenog hormonskog sistema.
Povišena koncentracija glukoze - hiperglikemija – diabetes mellitus, feohromocitom, teške opekotine, šok, stanja sa povišenim adrenalinom.
Snižena koncentracija glukoze - hipoglikemija – hiperplazija, adenom i karcinom pankreasa, manjak hormona koji su antagonisti adrenalina, kod prirodnih grešaka u metabolizmu glikogena i ponekad kod bolesti jetre

HDL HOLESTEROL
Od ukupnog holesterola u serumu oko 20% otpada na HDL holesterol (High density lipoprotein). HDL holesterol ili «dobar holesterol», odnosno njegova podfrakcija, HDL2 ima protektivnu ulogu. Osobe koje imaju snižene vrednosti HDL holesterola imaju veći rizik od obolevanja od koronarnih bolesti.

LDL HOLESTEROL
LDL holesterol (Low density lipoprotein) ili «loš holesterol» i njegovo određivanje je važno kao faktor rizika za koronarna obolenja i za aterosklerozu

GVOŽĐE
Gvožđe je jedan od esencijalnih oligoelemenata u organizmu, sastavni je deo hemoglobina, mioglobina, citohroma i mnogih enzima. Glavno skladište gvožđa je retikuloendotelijalni sistem - RES, zatim jetra, slezina, koštana srž i bubrezi.
Smanjena koncentracija gvožđa u serumu (hiposideremija) uopšteno je posledica nedostatka gvožđa u organizmu čiji uzrok može biti malnutricija, malapsorpcija, gubitak gvožđa (nefroza, nefritis, teža krvarenja) ili smanjeno otpuštanje gvožđa iz RES-a (akutne i hronične infekcije, autoimune bolesti). Hipersideremiju nalazimo kod hemolitičkih anemija, kod trovanja olovom, u cirozi jetre i kod hemohromatoze i hemosideroze.

KAPACITET VEZIVANJA GVOŽĐA
Transferin je protein koji prenosi gvožđe u serumu. Od količine transferina u serumu zavisi koliko se gvožđa može vezati, odnosno koliki je ukupni kapacitet vezivanja gvožđa u serumu, TIBC (total iron binding capacity). Normalno je da samo jedan deo transferina ima vezano gvožđe, dok je drugi deo transferina slobodan, tj. nezasićen. Taj deo transferina koji još može da veže gvožđe zove se nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa, UIBC (unsaturated iron binding capacity).
TIBC je smanjen u cirozi, hemohromatozi, nefrozi, hroničnim infekcijama i malignim bolestima. Porast TIBC-a se često javlja kod stanja sa smanjenom koncentracijom gvožđa u organizmu, kod nekroze jetre, kao i kod žena koje su na oralnim kontraceptivima.

LAKTAT DEHIDROGENAZA (LDH)
LDH je enzim koji sa nalazi u jetri, srcu, bubrezima, skeletnim mišićima i eritrocitima. Povišen je u megaloblastičnoj i pernicioznoj anemiji, virusnom hepatitisu, šoku, hipoksiji, infarktu miokarda, cirozi, opstruktivnoj žutici, bubrežnim bolestima, metastatskom karcinomu.

FOSFOR (P)
Fosfor je uz kalcijum važan za izgradnju kostiju, također je važan u aktivaciji mnogih metaboličkih puteva. Povišene koncentracije fosfora nalazimo kod Pagetove bolesti, nekih malignih bolesti i kod pacijenata kod kojih zarastaju kosti. Smanjenu koncentraciju fosfora nalazimo kod malapsorpcije, kod preterane konzumacije alkohola i kao posledica uzimanja nekih lekova

UKUPNI PROTEINI
Proteini su sastavljeni od aminokiselina međusobno povezanih peptidnim vezama, dok složeni proteini imaju i neproteinsku ili prostetičku grupu. Funkcija pojedinih proteina može biti: održavanje osmotskog pritiska, enzimska, odbrambena, građevna, puferska, transportna, hormonska itd.
Povećana koncentracija ukupnih proteina – hiperproteinemija javlja se kod dehidratacije, paraproteinemije i mijeloma kao i kod hroničnih bolesti (ciroza jetre, SLE, sarkom, hronične upale).
Snižena koncentracija ukupnih proteina – hipoproteinemija javlja se kod prekomerne hidratacije, gubitka proteina iz organizma, smanjene sinteze proteina ili povećanog katabolizma proteina (hipertireoza, DM, nefroza, malapsorpcija).

TRIGLICERIDI
Povišena koncentracija triglicerida – hipertrigliceridemija, diabetes mellitus, opstruktivna žutica, nefroza, hipotireoza. Smanjenje koncentracije triglicerida je od manje dijagnostičke vrijednosti i može se naći kod malnutricije, malapsorpcije, hipertireoze, terminalnih stanja bolesti jetre.

MOKRAĆNA KISELINA
Mokraćna kiselina je krajnji produkt razgradnje egzogeno unesenih i endogenih purina. Većinom se izlučuje urinom (75%)
Uzrok povišenja mokraćne kiseline (hiperurikemija) može biti povećana sinteza, povećano unošenje purina hranom ili smanjeno izlučivanje putem bubrega. Javlja se kod bolesti bubrega, gihta, leukemija i ponekad u hipertrigliceridemiji, alkoholizmu, eklampsiji i respiratornoj acidozi

TUMORSKI MARKERI

AFP (-feto protein) jetra, ovarijumi i testisi, također fiziološki povišen za vreme trudnoće
CA 15-3 (Cancer antigen 15-3) rak dojke, ponekad pluća i jajnici
CA 19-9 (Cancer antigen 19-9) pankreas, ponekad debelo crevo i žučni kanali
CA 72-4 (Cancer antigen72-4) želudac
CA-125 (Cancer antigen 125) jajnici, povišen i u endometriozi i nekim benignim promenama
CEA (carcino-embrionic antigen) debelo crevo, dojka, pluća, štitna žlezda, jetra, grlić materice, mokraćna bešika, povišen je i kod pušača
hCG (human chorionic antigen) testisi,materica, fiziološki povišen u trudnoći
PSA (Prostate specific antigen) prostata specifični antigen - prostata, povišen je i kod hipertrofije prostate, prostatitisa
fPSA – slobodni prostata specifični antigen
f/T PSA- omer-služi za diferencijalnu dijagnozu bolesti prostate

HORMONI ŠTITNE ŽLEZDE
• T3-trijodtironin
• T4-tiroksin
• TSH-tireostimulirajući hormon-hormon hipofize
• fT3-slobodni (free) trijodtironin
• fT4-slobodni (free) tiroksin
• dodatni testovi za ispitivanje funkcije štitne žlezde – antitela –
Anti Tg – antitireoglobulinska antitela i
Anti TPO - antiperoksidazna antitela
Štitna žlezda proizvodi dva hormona tiroksin (T4) i trijodtironin (T3), ovi hormoni regulišu telesne funkcije: brzinu rada srca, sintezu proteina, metabolizam ugljenih hidrata, produkciju i razgradnju holesterola i triglicerida. Koncentracija hormona u krvi regulisana je sa tireotropinom (TSH)

POLNI HORMONI
Analize polnih hormona korisne su za : otkrivanje ovulacije, kontrolu terapije usmerene na izazivanje ovulacije, ispitivanje amenoreje, otkrivanje smanjene funkcije polnih žlezda i neplodnosti
• LH-luteinizirajući hormon
• FSH-folikostimulirajući hormon
• E2-estradiol
• testosteron
• progesteron
• prolaktin
• HCG –humani horionski gonadotropin

Izlučivanje hormona polnih žlezda i razvoj polnih ćelija kontrolišu gonadotropni hormoni hipofize (LH, FSH). Najvažniji hormoni iz polnih žlezda su testosteron iz Leydigovih ćelija testisa i estradiol (E2) iz folikularnih ćelija jajnika. Kod muškaraca LH izaziva izlučivanje testosterona iz Leydigovih ćelija, a FSH spermatogenezu. Kod žena u cikličkim promenama koncentracija hormona priprema matericu za usađivanje oplođenog jajašca: U prvoj polovini ciklusa, LH i FSH stimulišu razvoj folikula u jajnicima i izlučivanje estrogena. U sredini ciklusa naglo se povećava izlučivanje LH, što dovodi do ovulacije i pretvaranja jednog folikula u žuto telo koje izlučuje estrogene i progesteron. Ako se jajašce ne ugnezdi, žuto telo propada, koncentracije hormona se snižavaju, endometrijum se razgradi i oljušti i počinje menstruacija. Ako je došlo do oplođenja, jajna ćelija se usadi, razvije se placenta koja proizvodi HCG (horionski gonadotropin)
Povišena koncentracija prolaktina obično je posledica adenoma hipofize koji kod žena izaziva neplodnost i amenoreju, takođe može biti posledica stresa.
Koncentracije polnih hormona kod žena treba tumačiti u odnosu na fazu menstrualnog ciklusaANALIZA URINA
• rutinski pregled urina (test traka i mikroskopski pregled)
• mikroalbumin
• droge u urinu
• urinokultura
• -HCG – test na trudnoću
Rutinski pregled urinaAnaliza urina je jedna od korisnijih skrining metoda čiji rezultati mogu dati osnovne informacije o stanju metabolizma i o stanju genitalno-urinarnog sistema.
Rutinska analiza urina sa test trakama je deo rutinskog lekarskog pregleda, kod sistematskih pregleda, kod primanja pacijenta u bolnicu i kod praćenja toka bolesti
Rezultati ovih traka za jednokratnu u ptrebu mogu dati informaciju o metabolizmu ugljenih hidrata, funkciji bubrega i jetre, acidobaznoj ravnoteži, prisustvu bakterija i koncentraciji rastvorenih tvari u urinu.
Kod mikroskopskog pregleda prisutnost ćelijskih elemenata i cilindra u urinu uglavnom ukazuje na postojanje bolesti. U urinu možemo naći i bakterije kao znak upale. Kod nekih metaboličkih bolesti (giht, cistinurija) od dijagnostičkog značaja je i nalaz kristala u urinu, također u urinu se mogu naći i kristale lekova (sulfonamidi).
Droge u urinu - kvalitativni test
- metamfetamin, kokain, kanabinoidi, opijati, metadon

SEROLOŠKI I MOLEKULARNI TESTOVI NA:
• Hepatitis A, B, C
• Sifilis
• Epstein Barr
• Borellia
• Cytomegalovirus
• Humani papiloma virus – dokazivanje i tipizacija
• Herpes simplex
• Chlamydia Trachomatis
• Toxoplasma
• Rubella
• HLA – DNA tipizacija u autoimunim bolestima (reumatiodini artritis, ankilozantni spondilitis, neurološke bolesti, psorijaza)
TORCH panel - Testiranje na grupu infektivnih bolesti koje su posebno opasne za trudnice jer mogu izazvati oštećenje kod novorođenčeta uključuje sledeće testove: toksoplazmoza, rubeola, citomegalovirus i herpes simplex virus I i II.

POLNO PRENOSIVE BOLESTI
Neke od polno prenosivih bolesti ne pokazuju jasne simptome, ali mogu izazvati trajne posledice (neplodnost), zato je kod seksualno aktivnih osoba važno napraviti skrining.
Chlamydia trachomatis – Hlamidiju često zovu «tiha epidemija» jer je veliki broj ljudi zaražen, a da nemaju nikakve simptome. Ova bakterijska bolest je lako izlečiva, ali ako se ne leči može imati za posledicu neplodnost
Humani papiloma virus – HPV – čest uzročnik raka grlića materice kod mladih žena.
Hepatitis B i Hepatitis C – virusne infekcije koje se mogu preneti seksualnim kontaktom, a izazivaju teška oštećenja jetre.
SIDA – polno prenosiva bolest uzrokovana HIV-om koja napada imunološki sistem
Genitalni herpes – izaziva neugodan svrab i promene u genitalnoj regiji.

TESTOVI KOAGULACIJE
• PT – protrombinsko vreme - spoljašnji put koagulacije krvi
APTT – aktivisano parcijalno tromboplastinsko vreme - unutrašnji put koagulacije krvi
faktori koagulacije

OSTALA ISPITIVANJA
• krvna grupa i RH faktor
• hemoglobin A1c
• ASTO –antistreptolizinski O test – test detekcije antitela na beta hemolitički streptokok
• osteokalcin, -cross laps – testovi za osteoporozu
• reuma faktori-CRP, RF, WalleRose, ASTO

Veliku pomoć u pravilnom i ciljanom ordiniranju i tumačenju laboratorijskih analiza mogu pružiti doktori medicine specijalisti Kliničke biohemije koji su edukovani ne samo za laboratorijski rad, već i za rad sa pacijentima upravo u pravilnom ordiniranju i tumačenju laboratorijskih nalaza.
VAŽNA NAPOMENA: SVAKI LABORATORIJSKI NALAZ JE VALIDAN SAMO UZ KLINIČKU SLIKU I STRUČNO TUMAČENJE LEKARA! DIJAGNOZA SE NIKADA NE SME POSTAVITI SAMO NA OSNOVU REZULTATA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA!
U Beogradu, 05.05.2009. dr med Nađa Stupar
Specijalista kliničke biohemije
nena beba
nena beba

Broj poruka : 4697
Location : BGD
Datum upisa : 08.04.2009

Nazad na vrh Ići dole

Mali - Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza Empty Re: Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza

Počalji od nena beba 26/3/2010, 09:14

Šta je šta u mom laboratorijskom nalazu?

I KOMPLETNA KRVNA SLIKA

Kompletna krvna slika podrazumeva panel od osamnaest parametara koji daju podatke o broju krvnih elemenata kao i podatke o morfologiji samih ćeleija.

1. Eritrociti (RBC,crvena krvna zrnca čija je osnovna uloga da prenose kiseonik od pluća do tkiva. Smanjenje broja eritrocita dovodi do anemije, jednog od najčešćih zdravstvenih problema.

Hemoglobin (Hb) krvna boja vezuje kiseonik i doprema ga do tkiva
Hematokrit (Htc)je zapreminski udeo eritrocita u jedinici pune krvi
MCV prosečna zapremina eritrocita
MCH srednji sadržaj hemoglobina u eritrocitu
MCHC srednja koncentracija hemoglobina u eritrocitima
RDW raspodela eritrocita po zapremini
2. Leukociti(WBC)bela krvna zrnca predstavljaju odbranu organizma. Povećani su u slučaju infekcija, zapaljenskih procesa, leukemija, malignih bolesti i dr. Neka fiziološka stanja kao što su trudnoća, fizički napor i stres dovode do blagog porasta broja leukocita. Smanjeni broj leukocita sreće se kod terapije citostaticima, virusnih infekcija i nekih naslednih bolesti.
Leukocitarna formula predstavlja međusobni odnos pojedinih vrsta leukocita i njihov relativni brojčani odnos

Neutrofilni segmentirani granulociti u akutnim bakterijskim infekcijama javlja se povećan broj leukocita sa povećanim procentom neutrofilnih granulocita

Limfociti kod virusnih infekcija broj leukocita se smanjuje uz povećanje procenta limfocita

Eozinofilni granulociti povećan broj eozinofila se javlja kod infekcija bakterijama i parazitima, alergijskih stanja, psorijaze, gastrointestinalnih bolesti

Bazofilni granulociti povećan broj bazofila sreće se kod preosetljivosti na lekove, hipotireoze, infekcija virusom gripa i varičele

Monociti povećan broj monocita javlja kod infektivne mononukleoze
3. Trombociti (PLT), krvne pločice - omogućavaju zajedno sa drugim faktorima koagulacije zaustavljanje krvarenja posle povrede krvnog suda
MPV prosečna zapremina trombocita
PCT je zapreminski udeo trombocita u jedinici pune krvi
PDW raspodela eritrocita po zapremini

II SE
Sedimentacija eritrocita predstavlja brzinu taloženja eritrocita u toku jednog sata. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti, ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. Sedimentacija je povećana kod akutnih i hroničnih infekcija, zapaljenskih procesa, malignih bolesti, imunoproliferativnih bolesti, teških anemija, bolesti vezivnog tkiva. Sedimentacija može biti ubrzana i u nekim fiziološkim stanjima kao što su trudnoća, starost ili menstruacija.


III KOMPLETAN PREGLED URINA Podrazumeva fizičko-hemijski pregled urina i pregled sedimenta urina.Fizičko-hemijski pregled se sastoji od ispitivanja fizičkih osobina urina kao što su:
1. Izgled Normalan, svež urin je bistar. Ako je mutan, zamućenje može poticati od soli, krvih ćelija, bakterija, epitelnih ćelija, sluzi i masti.

2. Boja urina Boja normalnog urina jesvetlo do tamno žuta

3. pH urina pri normalnoj, mešovitoj ishrani reakcija urina je slabo kisela i ima pH od 4,8– 7,4

4. Relativna gustina urina iznosi normalno 1.010 – 1.030 za pojedinačni uzorak urina

5. Hemijska analiza urina koja podrazumeva testiranje urina na prisustvo:

Šećera – glukoze, koja se nikada ne nalazi u normalnom urinu, pojava u urinu znak je povećane koncentracije šećera u krvi
Hemoglobina &ndash krvi(eritrocita,crvenih krvnih zrnaca), koji se nikada ne nalaze u normalnom urinuli>
Nitrita – ukazuju na prisustvo bakterija i ukazuju na urinarnu infekciju
Bilirubina i urobilinogena – u mokraći zdravih osoba nema urobilinogena i bilirubina (žučni pigmenti). Ovi pigmenti se određuju da bi se diferencirale bolesti jetre, hemolitičke anemije i opstrukcije žučnih puteva
6. Analiza sedimenta urina – formirani elementi u urinu se određuju pod mikroskopom iz taloga urina koji je centrifugiran. Pregled sedimenta urina je neophodan, jer se na osnovu nalaza sedimenta mogu doneti izvesni zaključci u pogledu mesta i vrste oboljenja urinarnih puteva..
Važna napomena je da pregled mokraće, ako je moguće, treba izbegavati tokom menstruacije jer se može dobiti lažno pozitivan rezultat
Leukociti - se kao pojedinačni mogu naći u normalnom urinu. Veći broj ukazuje na postojanje zapaljenskog procesa i infekciju
Bakterije– nalazom se ne može ustanoviti da li su nađene bakterije izazivači upale ili ne, ukoliko je potrebno treba uraditi urinokulturu
Gljivice - se nikada ne nalaze u normalnom urinu
Spermatozoidi - se mogu naći u normalnom urinu li>
VAŽNA NAPOMENA: SVAKI LABORATORIJSKI NALAZ JE VALIDAN SAMO UZ KLINIČKU SLIKU I STRUČNO TUMAČENJE LEKARA! DIJAGNOZA SE NIKADA NE SME POSTAVITI SAMO NA OSNOVU REZULTATA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA

U Beogradu, 08.09.2008.

dr Nadja Stupar
Beo – Lab laboratorije
nena beba
nena beba

Broj poruka : 4697
Location : BGD
Datum upisa : 08.04.2009

Nazad na vrh Ići dole

Mali - Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza Empty Re: Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza

Počalji od dr mali pariz 28/3/2010, 00:24

Very Happy bravo Neno
dr mali pariz
dr mali pariz

Broj poruka : 22885
Godina : 46
Location : mali pariz
Datum upisa : 29.01.2010

Nazad na vrh Ići dole

Mali - Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza Empty Re: Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza

Počalji od Orline 28/3/2010, 00:38

Mali - Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza 561840
Orline
Orline

Broj poruka : 11716
Godina : 52
Location : Beograd
Datum upisa : 05.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Mali - Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza Empty Re: Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza

Počalji od catherine290505 28/3/2010, 10:30

Mali - Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza 729680
catherine290505
catherine290505

Broj poruka : 5953
Godina : 43
Location : Beograd
Datum upisa : 02.08.2009

Nazad na vrh Ići dole

Mali - Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza Empty Re: Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza

Počalji od nena beba 17/5/2010, 21:03

http://prijezaceca.webs.com/medicinskipojmovi.htm

nije bas ovde mesto ali ne znam gde da stavim, a korisno je za nove ...
nena beba
nena beba

Broj poruka : 4697
Location : BGD
Datum upisa : 08.04.2009

Nazad na vrh Ići dole

Mali - Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza Empty Re: Mali leksikon najčešće korišćenih laboratoriskih izraza

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu